SERVIZOS > SERVIZO DE TRADUCIÓN DE CAMPAÑAS DE GOOGLE ADS

Qué é o SEA e como funciona?

SEA (en inglés Search Engine Advertising) significa «publicidade en motores de busca» e é unha acción de márketing que permite publicar anuncios de pago nos primeiros resultados de Google, xusto enriba ou á dereita dos resultados de posicionamento orgánico (SEO). Esta opción de márketing dixital ten a vantaxe de que, fixando un orzamento e un calendario de publicación, se poden obter resultados en pouco tempo. Os anuncios que se publican en Google Ads permiten conseguir un número alto de impresións e clics, así como aumentar o tráfico ao sitio web da empresa. O obxectivo último é que o maior número de clientes posibles completen unha conversión (é dicir, que adquiran o produto ou servizo que se anuncia na páxina de resultados de Google). Non obstante, a principal desvantaxe de apostar unicamente por facer anuncios de pago é que se non se aposta tamén polo SEO e por facer márketing de contidos, no momento en que a empresa deixa de pagar pola publicidade Google Ads, a web desaparecerá dos primeiros resultados do buscador.

SEO (en inglés Search Engine Optimization) significa «optimización para motores de busca» e é o proceso que permite mellorar o posicionamento natural dun sitio web nos resultados de busca, sen necesidade de pagar nada.

En conclusión, o SEO é unha estratexia de contidos a medio e longo prazo, mentres que a SEA é una estratexia publicitaria normalmente acoutada a un período de tempo determinado e cun obxectivo máis a curto prazo (campañas de Nadal, ofertas para o Black Friday etc). Tanto o SEO como a SEA son recomendables e complementarios, en función das necesidades de cada empresa.

Para obter máis información sobre o SEO, consulte a sección sobre servizos de tradución SEO.

En que se diferencia a tradución normal da tradución para Google Ads?

Nunha tradución normalmente aspiramos a ser fieis ao texto orixinal e a transmitir o sentido coa maior naturalidade posible. Sempre hai que ter en mente os usuarios que van ler ese contido.

A tradución SEA supón un plus de creatividade e de dificultade, xa que non só se ten en conta o usuario final, senón tamén as palabras clave e as tendencias de busca dos usuarios. Polo  tanto, ao traducir un anuncio para unha campaña de Google Ads hai que saber manter o equilibrio entre empregar unha linguaxe artificial (que só vai gustar ao motor de busca de Google) e unha linguaxe máis informal e natural, moi enfocada á venda; debemos descartar o uso de palabras ou frases complicadas. O máis importante é que o texto do anuncio traducido sexa directo, conciso e convide ao usuario a reaccionar dunha determinada maneira.

En ocasións, algúns tradutores adoitan ter un pouco de medo de distanciarse dun texto porque non queren alterar os matices ou a mensaxe orixinal. Porén, precisamente unha boa tradución SEA consiste en localizar (adaptar) a mensaxe ao mercado de destino, utilizando as palabras adecuadas e modificando a estrutura se é preciso. Se o anuncio resultante non parece unha tradución, é fácil de ler e inclúe unha chamada á acción, a tradución cumprirá a súa función.

Características importantes da tradución de campañas de Google Ads

Tendo en conta o comentado anteriormente, hai unha serie de aspectos que deben terse en conta:

  • Uso de palabras clave: este tipo de contidos deben incluír palabras que utilicen os usuarios de Internet nas súas buscas de Internet. Hai ferramentas como Google Keyword Planner ou Ubersuggest que permiten analizar tendencias de busca.
  • Límite de caracteres: sen dúbida a limitación de espazo é un dos aspectos que dificulta a tradución deste tipo de anuncios. É importante saber axustarse á limitación de caracteres; é mellor incluír a información importante e as palabras clave ao principio dos títulos e descricións dos anuncios. O importante é evitar títulos como «Non deixes pasar a oportunidade de viaxar a …». Se o usuario ten que facer clic para saber o destino, é probable que non o faga. En cambio, cun título como «París está agardándote. Reserva o teu voo», xa dicimos claramente o que ofrece o anuncio.
  • Estrutura sinxela e linguaxe clara: a maior parte dos usuarios bota unha ollada á lista de resultados de Google facendo unha lectura en diagonal, sen deterse demasiado. Por iso, é importante redactar títulos e descricións únicos para cada anuncio. Engadir extensións de anuncio con información adicional tamén é unha boa forma de destacar fronte á competencia.
  • Accesibilidade: os internautas con discapacidade visual precisan utilizar un, así que deberiamos evitar usar un estilo de redacción ambiguo ou confuso, pensando tamén neses usuarios.

Que servizos de tradución SEA pode contratar?

  • Tradución de palabras clave en función das tendencias de busca do mercado obxectivo
  • Tradución de títulos e descricións de anuncios de Google Ads
  • Tradución de ligazóns e URL
  • Tradución de extensións de anuncio
  • Revisión e optimización de anuncios de Google Ads xa traducidos

Traducir e adaptar as súas campañas de Google Ads ao mercado de destino é unha vantaxe competitiva, xa que os seus anuncios serán máis atractivos e responderán mellor á intención de busca e ás necesidades dos usuarios.